Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 3 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplam 3 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Daha detaylı bilgi için alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nda TR07H5.01-01/004 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 3 (üç) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

İhale ve Finans Asistanı

3

TOPLAM

3


Personeller yukarıda belirtilen AT Sözleşmesi kapsamında istihdam edileceğinden, iş sözleşmesi süresi azami 15.12.2017'ye kadar olacaktır. Fonlama kaynağının devamlılığına ve personelin performansına göre sözleşme süresi uzatılabilir. Sözleşmeli personel kadrolu olarak istihdam edilmeyecektir. İstihdam edilecek personelin devlet memurluğu ile bir ilgisi olmayacaktır. İstihdam edilecek personelin maaş aralığı aylık 1.600 ila 1.800 Avroya tekabül etmektedir. Brüt ücrete denk bu meblağdan, gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi ile diğer tüm vergi ve kesintiler düşülecektir. İstihdam yeri Ankara'dır.

İŞ TANIMI VE NİTELİKLER

İŞ TANIMI

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilecek ihale ve finans asistanlarının genel iş tanımı ve yerine getirmesi beklenen görevler şunlardır:

. İhale, Hibe ve Finansal Yönetim Birimlerinin günlük işlemlerine katkıda bulunmak ve Birimlerin görev ve sorumlulukları çerçevesinde, birimlerin çalışanlarına genel iş akışı ve sorumlulukları kapsamında destek olmak;

. Birimlerin yürüttüğü işlemlere ilişkin genel büro hizmetlerini yerine getirmek (fotokopi, faks, posta, dosyalama, arşiv vb.);

. İhale teklifleri ve başvuruları ile ödemelerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek;

. Muhasebe giriş işlemlerinde yardımcı olmak;

. Gizlilik arz eden evrakı (ihale ve hibe çağrıları belgeleri, teklif ve başvuru dosyaları ve finansal belgeler gibi) güvenli bir yerde muhafaza etmek;

. Günlük iş akışı kapsamında, gerekli tüm belgeleri, birimlerin personellerine talep üzerine tedarik etmek;

. Elektronik veri tabanlarına (HRD MIS, GMIS, MISTIK vb.) gerekli veri girişlerini yapmak;

. Değerlendirme odalarını, ihale değerlendirmelerine hazır hale getirmek;

. Değerlendirme süreçleri kapsamında tevdi edilen işleri yapmak

. Birimlerin ihtiyaç duyacağı ofis malzemelerinin tedarik sürecini koordine etmek;

. Başkanlık binası içerisinde, Değerlendirme Komitesi üyelerine ve bağımsız değerlendiricilere eşlik etmek;

. Personele diğer idari işler konusunda gerekli olduğu durumlarda destek vermek;

. Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı, Daire Başkanları veya Birim Koordinatörleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

İhale ve Finans Asistanı adayının sağlaması gereken asgari nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda tercih nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

 

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

GENEL NİTELİKLER

İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak:

İngilizce dil yeterliliği için son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde YDS/ ÜDS'den en az 70 puan veya eşdeğeri almak[5][6][7]

İngilizce dil yeterliliği için son başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içinde YDS/ ÜDS'den 80 puan üzeri veya eşdeğeri almak

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

 

İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek

- Microsoft Office programlarına hakim olmak

 

İyi düzeyde Türkçe bilmek

- Herhangi bir kanıtlayıcı belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği veya uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan/yürütülen projelerde 1 yıl süreyle çalışmış olmak

AB veya uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan/yürütülen projelerde 1 yıldan fazla süreyle çalışmış olmak

Sözleşme Makamı veya eşdeğeri bir statü ile Avrupa Birliği veya uluslararası fon yöneten bir kurumda idari veya operasyonel bir vazifeyle çalışmış olmak

Avrupa Birliği veya uluslararası fon kaynaklı projelerin mali yönetiminde (muhasebeleştirme, finansal raporlama, ödeme vb.) çalışmış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı internet adresinden (www.ikg.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

"T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara"

Başka yollarla (örn: faks veya elektronik posta) gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve kati surette dikkate alınmayacaktır.

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon: İHALE VE FİNANS ASİSTANI;

-"T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı" ibaresi.

- "İhale Belgesidir. Açılış Oturumundan Önce Açmayınız" ibaresi.

Zarfın yukarıda belirtilen koşulları taşımaması, adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvuruların son teslim tarihi 31.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinin teyidi için başvurunun yollama tarihi, damga pulu tarihi veya tediye tarihi esas alınır. Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular doğrudan reddedilecektir. Başkanlığımız, idari etkinliği sağlamak amacıyla, başvuruların değerlendirmesinin onay tarihinden sonra teslim edilen başvuruları reddedebilir.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 8 gün öncesine kadar recruitment@ikg.gov.tr e-posta adresine iletilmelidir. Yalnızca, bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar www.ikg.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Bu yazılı cevaplar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar yayımlanmış olacaktır. Yayınlanan soru ve cevaplardan haberdar olmak amacıyla internet sitemizin düzenli olarak takip edilmesi tavsiye edilir. Sözlü görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

ilanın Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2017 Sözleşmeli Personel Alımı 2017 Sözleşmeli Personel Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6 Bin 681 İnfaz ve Koruma Memuru Alımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6 Bin 681 İnfaz ve Koruma Memuru Alımı
Söğüt Belediyesi Memur Alımı
Söğüt Belediyesi Memur Alımı