ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirecek. ÖSYM bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yapılan duyuruda T.C Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplam 15 adet sözleşmeli yerli uzman personel alımı gerçekleştirecek. Daha detaylı bilgi için alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

TC. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YERLİ

SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (15) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 04/04/2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

BÖLÜM

KONTENJAN

YABANCI DİL

DÜZEYİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Maliye

1

İngilizce

C

Tıp Fakültesi Eczacılık Fakültesi Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği Biyokimya Moleküler Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

İngilizce

B

Tarih

Tarih Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Rus Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık

1

Rusça

A

Fars Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık

1

Farsça

A

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Kimya

Kimya Mühendisliği Kimya Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Grafik

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Grafik Sanatları Grafik Tasarım Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)

1

İngilizce

C

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Mütercim-Tercümanlık

1

Almanca

A

Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Mütercim-Tercümanlık

1

Arapça

A

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği

2

İngilizce

C

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 28/02/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40'ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60' ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla on katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yer ve zamanı; ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.

İlanın Metni İçin Buraya Tıklayınız.

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı 2017 15 Sözleşmeli Personel Alımı Sözleşmeli Personel Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6 Bin 681 İnfaz ve Koruma Memuru Alımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6 Bin 681 İnfaz ve Koruma Memuru Alımı
Söğüt Belediyesi Memur Alımı
Söğüt Belediyesi Memur Alımı