Çukurova Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü çok sayıda personel alım ilanı yayımladı. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan personel alım ilanı genel aşrt ve niteliklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü çok sayıda personel alım ilanı yayımladı. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan personel alım ilanı genel aşrt ve niteliklerini sizlerle paylaşıyoruz.


GENEL ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel
şartlar aranmaktadır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c)
Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93 Puanı,
Ortaöğretim Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
D) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
E) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi
4. 1 Adet Resim
5. Taahhütname (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Taahhütname doldurulacaktır.)
6. 2016 KPSS sınav sonuç belgesi
 Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İşçi
Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların
müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvuru sonunda KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan ve yedek kazanan adayların isim listesi www.cu.edu.tr
adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile ilan edilen her pozisyonun 1 katı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla
çağırılacaktır.
*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen
belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 (118

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı detaylarını aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak kontrol edibilirsiniz.

Çukurova üniversites personel ilanı tam metni

Çukurova Üniversitesi personel alım
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı