Necmettin Erbakan Üniversitesi 24 Memur Alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi 24 Sözleşmeli personel alım ilanı bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 24 Memur Alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi 24 Sözleşmeli personel alım ilanı bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.


I. GENEL ŞARTLAR :
4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.
NecmettinErbakanÜniversitesiMeramTıpFakültesiHastanesiİnsanKaynaklarıbirimindenteminedilecekbaşvuruformunudoldurarakşahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ :
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
4- Adli Sicil Kaydı
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
3- Lisans ve ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- 2016 yılı KPSSP3(B) grubu ve KPSSP94(B) grubu puanını gösterir belge.
8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
ll. ÖZEL ŞARTLAR
IlI. BAŞVURU
1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı
2- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alım ilanı tam metni için aşağıda vermiş olduğumuz linki tıklayınız

https://goo.gl/E6qaNa

Necmettin Erbakan Üniversitesi memur alım
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı