Kamu Denetçiliği Kurumu 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 5 sözleşmeli personel alımı yapacak. Kamu Denetçiliği Kurumu 5 sözleşmeli personel alım ilanı detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Kamu Denetçiliği Kurumu 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 5 sözleşmeli personel alımı yapacak. Kamu Denetçiliği Kurumu 5 sözleşmeli personel alım ilanı detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.
ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
c) Sağlık durumu itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı
bulunmamak,
d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve
haberleşme mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar
ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru
yapabilirler)
f) Web Programlama ve Tasarım Uzmanı kadrosu için (d) ve (e) bendlerinde belirtilenler
dışında ayrıca dört yıllık eğitim veren fakültelerin Grafik, Grafik Tasarım veya Görsel İletişim
Tasarımı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
g) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen
sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu
veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır.)
h) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek.
ı) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
i) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,
yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

İSTENİLEN BELGELER
a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),
b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
(KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş)
olarak değerlendirilecektir),
c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk
kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi
(yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir),
d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve
doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma
denklik belgesinin onaylı örneği),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına ya da muaf olduğuna dair belge,
f) Genel şartlar (g) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe
sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
g) Genel şartlar (h) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az
ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),
h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).
i) Öz Geçmiş (Detaylı)

Kamu Denetçiliği Kurumu 5 Sözleşmeli Personel alım ilanı tam metni için TIKLAYINIZ

Kamu Denetçiliği Kurumu personel alım
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı