Necmettin Erbakan Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 53 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) trafından 10 Kasım 2017 tarihli yapılmış olan duyuruya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 47 hemşire, 1 ebe, 3 sağlık teknikeri, 1 diğer sağlık personeli ve 1 diyetisyen olmak üzere toplam 53 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

GENEL ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak

7- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

ÖZEL ŞARTLAR : 

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde.

İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 53 sözleşmeli personel alımı sözleşmeli personel alımı sözleşmeli personel alımı 2017 personel alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çukurova Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alımı
Çukurova Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alımı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Başladı!
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Başladı!