Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor.

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 5 sözleşmeli programcı ve 6 sözleşmeli çözümleyici olmak üzere toplam 11 adet sözleşmeli personel alımı başvuruları 28.02.2018 tarihi sona eriyor.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

5- Adayların; en geç 28/02/2018 tarihi mesai sonuna kadar www.iskur.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen diğer belgeleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Kat:1 ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 216 3138-3143) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

6- İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

7- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2016 yılı KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının beş katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca yazılı sınava tabi tutulacaktır. Beş katı hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan bütün adaylar sınava davet edilecektir.

8- Yazılı Sınav 14.03.2018 Tarihinde Ankara’da yapılacak olup yazılı sınava katılacakların listesi, sınav saati ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Yazılı sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır.

9- Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacaktır.

10- Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek olup, Başarı puanına göre en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir.

11- Yazılı ve Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylardan atama yapılabilir.

12- Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

13- İlanda belirtilen ücret tutarına ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.

14- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

15- Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

16- Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması gerçekleştirilecektir.

17- Sınav ve yerleştirme ile ilgili tüm listeler Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Daha Detaylı Bilgi İçin Buraya Tıklayınız.

Türkiye İş Kurumu Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alımı sözleşmeli personel alımı 11 sözleşmeli personel alımı personel alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı