Sahil Güvenlik Komutanlığı 72 Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay alımı gerçekleştirecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı toplam 72 Muvazzaf / Sözleşmeli Subay alımı gerçekleştirecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 72 Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alımı

Devlet Personel Başkanlığı ( DPB ) tarafından 19 Mart 2018 tarihli yayımlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinin Subay ihtiyacını karşılamak üzere, toplam 72  Muvazzaf / Sözleşmeli Subay alımı gerçekleştirecek.

1. ALIM YAPILACAK SUBAY UNVANLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE ŞARTLARI:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacaktır.

NOT-1: Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenen branşlar için; erkek veya kadın aday kontenjanlarının doldurulamaması durumunda cinsiyet farkı gözetilmeksizin kontenjanlar tamamlanabilecektir.

NOT-2: Mühendis ve İkmal branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenmemiştir. Adayların değerlendirilmeleri cinsiyete bakılmaksızın tüm kontenjan üzerinden yapılabilecektir.

NOT-3: Mühendis, İkmal ve Sahil Güvenlik (Pilot ihtisası) branşları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Sahil Güvenlik (Güverte veya Makine ihtisası) branşına aktarılabilecektir.

NOT-4: Sahil Güvenlik (Güverte ihtisası) ve Sahil Güvenlik (Makine ihtisası) için belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kontenjan diğerine aktarılabilecektir.

NOT-5: CASA pilot subay temel kursu/helikopter pilot subay temel kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülecek bir branşta istihdam edilecektir.

NOT-6: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek zorundadırlar.

NOT-7: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri kesin kayıt tarihi 10 Eylül 2018'dir.

2. YASAL DAYANAK : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Alım yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

(5) KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2016-2017 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak ve son iki yıl içinde yapılan (2016-2017) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 50 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80'ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Subay Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur'', Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için "Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir" kararlı sağlık Raporunu almak,

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasad ışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

- Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

- Ön başvurular; 19 Mart 2018 günü başlayıp, 01 Nisan 2018 günü saat 23:59'da sona erecektir.

İlanın Tam Metnini İncelemek İsteyen Adaylar https://goo.gl/hRp81b Bağlantısını Kullanarak İlanın Tam Metnini İnceleyebilirler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Muvazzaf Sözleşmeli Subay alımı 72 Muvazzaf Sözleşmeli Subay alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı