Kırıkkale Üniversitesi 63 Sözleşmeli Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Kırıkkale Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 63 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Kırıkkale Üniversitesi 63 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Personel Başkanlığı ( DPB ) tarafından 24 Nisan 2018 tarihli yayımlanmış olan duyuruya göre, Kırıkkale Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere, 40 Hemşire, 6 Fizyoterapist, 1 Psikolog, 3 Röntgen Teknisyeni, 8 Diğer Sağlık Personeli ve 5 Ebe olmak üzere, toplam 63 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

GENEL ŞARTLAR:

1-657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanun’un 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,

7-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9-Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır,

10-Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

11-657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması.

İlanın tam metnini incelemek isteyen adaylar Buraya Tıklayarak Daha Detaylı Bilgi Alabilirler.

Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sözleşmeli personel alımı personel alımı 63 sözleşmeli personel alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı