Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı

Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 61 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Personel Başkanlığı ( DPB ) tarafından 18 Haziran 2018 tarihli yayımlanmış olan duyuruya göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere, 40 Hemşire, 2 Ebe, 8 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri), 3 Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri), 1 Sağlık Teknikeri (Patoloji Teknikeri), 4 Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri), 1 Sağlık Teknikeri (Protez-Ortez Teknikeri), 1 Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri), 1 Sağlık Teknikeri (EMG+EE) olmak üzere toplam 61 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 - Adaylar tabloda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.

Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

İlanın tam metnini incelemek isteyen adaylar Buraya Tıklayarak Daha Detaylı Bilgi Alabilirler.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sözleşmeli personel alımı 61 sözleşmeli personel alımı personel alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı