Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Başvurular Sona Eriyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Gerçekleştirecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı toplam 105 adet sözleşmeli Astsubay alımı başvuruları sona eriyor. Daha ayrıntılı bilgi için haberimizin devamını inceleyiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Başvurular Sona Eriyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Başvurular Sona Eriyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Gerçekleştirecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı toplam 105 adet sözleşmeli Astsubay alımı başvuruları sona eriyor. Daha ayrıntılı bilgi için haberimizin devamını inceleyiniz.

T.C. İÇİSLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLESMELİ ASTSUBAY ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU TARİHLERİ : ( 17-31 EKİM 2016 )

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.sgk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALINACAKTIR.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli astsubay alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK ASTSUBAY UNVANLARI VE KOŞULLARI:

Branş

(Erkek/Kadın)

Kaynak Bölümler

Not

Güverte

(E)

Asgari olarak, herhangi bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartıyla aşağıdaki gereklerden en az birini yerine getirmek ve belgelemek;

- Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği veya yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile 36 aylık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW- 78) (SÖZLEŞME) öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (GENEL MÜDÜRLÜK) tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,

- Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberleşme veya gemi yönetimi dallarından mezun olup, Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,

- Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalından mezun olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

- Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak

veya,

- Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalından mezun olmak, veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

- Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak veya,

- Sınırlı kaptan yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu Genel Müdürlük tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak veya,

- Vardiya zabitliği yeterliği ile 500 GT'den büyük gemilerde liman seferi dışında 36 ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını tamamlamak veya,

- Birinci zabit yeterliği ile 36 ay 500 GT'den büyük gemilerde liman seferi dışında birinci zabitlik yapmak.

NOT-1

NOT-2

NOT-3

Branş

(Erkek/Kadın)

Kaynak Bölümler

Not

Makine

(E)

Asgari olarak, herhangi bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartıyla aşağıdaki gereklerden en az birini yerine getirmek ve belgelemek;

- Denizcilik Anadolu Meslek ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalı veya gemi yapımı dalı, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve çok programlı liselerin motorlu araçlar teknolojisi alanlarının makine bakım onarım dalı mezunu olmak veya yüksek yükseköğretim kurumlarının, makine, otomotiv teknolojisi ve gemi makineleri işletme önlisans programlarından mezun olmak ve Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında görmek veya,

- Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini veren ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanmış Denizcilik Anadolu Meslek Liselerinin ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalından mezun olmak, veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanmış yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

- Vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemi adamı olmak ve 36 aylık deniz hizmeti üzerine Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabiti eğitimini tamamlamak veya,

- Sınırlı makine zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip

olmak veya,

- Sözleşmenin öngördüğü A-NI/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Anadolu Denizcilik Meslek Liselerinin gemi makineleri bölümü mezunları ile yükseköğretim kurumlarından önlisans veya lisans mezunu olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

- Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak veya,

- Sınırlı başmakinist yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-NI/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak veya,

- Makine zabitliği yeterliği ile 750kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde 36 ay makine zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 müfredat programını tamamlamak veya,

- İkinci makinist yeterliği ile 36 ay 750kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinistlik yapmak.

NOT-1 NOT-2 . NOT-3

Branş

(Erkek/Kadın)

Kaynak Bölümler

Not

İdari

(E/K)

Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü/Programı (Önlisans) ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Büro Yönetimi) (Önlisans) mezunu olmak.

NOT-1

NOT-2

Uçak Bakım (E)

Meslek Yüksekokullarının Uçak Teknolojisi Programı (Önlisans) mezunu olmak.

NOT-1

NOT-2

NOT-3

Bilgi

Teknolojileri

(E)

Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Programcılığı Programı (Önlisans) mezunu olmak.

NOT-1

NOT-2

NOT-3

NOT-1: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir.

NOT-2: Adaylar, yukarıda belirtilen sınıf/branşlardan yalnızca birine başvuru yapabilir.

NOT-3: Yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilir.

YASAL DAYANAK :

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(3) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

(4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(5) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(6) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(8) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

(9) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(10) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(11) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

 (12) Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

İlanın Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Sözleşmeli Astsubay Alımı 105 Sözleşmeli Astsubay Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 İtfaiye Eri Alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 İtfaiye Eri Alımı