Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı Gerçekleştirecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Muvazzaf Astsubay alımı gerçekleştirecek. Sizde Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine Muvazzaf Astsubay olarak dahil olmak isterseniz alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı

Başvuru Tarihleri

17 Kasım-02 Aralık 2016

DİKKAT!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.

Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

Sevgili Astsubay Adayları;

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.

Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21'inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en öncelikli hedefimizdir.

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup www.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" hedefi doğrultusunda görev yapan Türk Hava Kuvvetlerinin her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.

Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir hava ve uzay gücünde ve milletinin emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı

Sıra

No.

Başlık

Sayfa

No.

1.

Faaliyet Takvimi

4

2.

Başvuru Koşullan

5

3.

Giriş Koşulları

5

4.

Sınıflandırma ve Yasal Haklar

6

5.

Başvuru Şekli ve Tarihi

6

6.

Seçim Aşamaları

7

7.

Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT)

7

8.

Kişilik Değerlendirme Testi

8

9.

Genel Sağlık Muayenesi

8

10.

Mülakat

8

11.

Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının İlanı

8

12.

Uyarılar

9

13.

Nitelik Belgesi Örneği ve Doldurma Talimatı

10

14.

Kabul Edilen Kaynak Lisans/Ön Lisans Programları

13

15.

Boy Kilo Tablosu

15

16.

Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Tablosu

16

17.

İletişim ve Ulaşım Bilgileri

17

 

S.NU.

FAALİYET ADI

YERİ

TARİHİ

1.

Başvuruların Yapılması

İnternet

www.msb.aov.tr

17 Kasım-02 Aralık 2016

2.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı

İnternet

www.msb.aov.tr

Daha sonra bildirilecektir.

3.

Fiziki Yetenek Değerlendirme Testi

Hv.Tek.Okl.K.lığı

Gaziemir/İZMİR

Daha sonra bildirilecektir.

4.

Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sağlık Raporu Almaları

Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan "Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili" Sağlık Kuruluşları

Daha sonra bildirilecektir.

5.

Mülakat Aşamasına Çağrılan Adayların Duyurulması

İnternet

www.msb.aov.tr

Daha sonra bildirilecektir.

6.

Mülakat

Hv.Tek.Okl.K.lığı

Gaziemir/İZMİR

Daha sonra bildirilecektir.

7.

Asıl ve Yedek Adayların Açıklanması

İnternet

www.msb.aov.tr

Daha sonra bildirilecektir.

8.

Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin Başlaması (KATILIŞ)

Hv.Tek.Okl.K.lığı

Gaziemir/İZMİR

Daha sonra bildirilecektir.

NOT: Milli Savunma Bakanlığı başvuru kılavuzu, seçim usul ve esasları ile faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,

b. Kaynak olarak TABLO-1’de belirtilen fakülte/yüksekokul lisans bölümlerini veya meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak,

c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

ç. Ön lisans mezunları için geçerli (en son yapılan) Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 60, lisans mezunları için geçerli (en son yapılan) Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türüne göre en az 60 ve üzeri almış olmak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 2016 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;

(1) TABLO-1’de belirtilen ön lisans programlarından mezun olanlar için yirmi beş yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir) bitirmemiş olmak,

(2) TABLO-1’de belirtilen lisans programlarında mezun olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir) bitirmemiş olmak,

e. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

GİRİŞ KOŞULLARI:

a. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,

b. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,

c. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

d. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenlerin bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin, sıralı üstlerinden muvazzaf astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur. Nitelik belgesi, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

f. Sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapan personelden en az üç yıl görev yapmış olup müteakip sözleşme süresi içerisinde bulunanlardan, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanların yukarıda belirtilen diğer şartları sağlamaları şartıyla başvuruları kabul edilecektir. Bu durumda olanların sıralı üstlerinden   muvazzaf ve sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur. Nitelik belgesi, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

g. TABLO-2’de belirtilen boy-kilo sınırları içinde olmak,

ğ. Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak,

h. Yapılacak olan fiziki yetenek değerlendirme testinde ve mülakat aşamasında başarılı olmak,

ı. Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.msb.gov.tr adresine en geç 02 Aralık 2016 saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

b. Başvuru tarihini geçiren ve başvuru koşullarını taşımayan adayların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca elektronik posta veya gazete ilanı verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

d. Başvuru, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.msb.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

MUVAZZAF ASTSUBAY

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı 2016 Muvazzaf Astsubay Alımı 2016 Muvazzaf Astsubay Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 İtfaiye Eri Alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 İtfaiye Eri Alımı