Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı Gerçekleştirecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Muvazzaf Astsubay alımı gerçekleştirecek. Sizde Kara Kuvvetleri bünyesine Muvazzaf Astsubay olarak dahil olmak isterseniz alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı Gerçekleştirecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere  Muvazzaf Astsubay alımı gerçekleştirecek. Sizde Kara Kuvvetleri bünyesine Muvazzaf Astsubay olarak dahil olmak isterseniz alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Tarihi: 17 Kasım-02 Aralık 2016 (Saat 17.00)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

 

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)

İrtibat Bilgileri

 

Telefon : (0312) 562 11 11 Belgegeçer (Fax) : (0312) 562 15 08 E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

İnternet Adresi

 

www.msb.aov.tr

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığında (K.K.K.lığı) muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve muvazzaf astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Dış Kaynaktan (Sivil Kaynaktan) Muvazzaf Astsubay Olma Süreci:

(1) Seçim Aşaması Faaliyetleri;

(a) Kayıt Kabul,

(b) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(c) Kişilik Değerlendirme Testi,

(ç) Mülakat,

(d) Genel Sağlık Muayenesi.

(2) Sınıflandırma yapılması (asil/yedek adayların belirlenmesi) aşamalarından oluşmaktadır.

c. Muvazzaf astsubay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Astsubay Çavuş" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler Kara Kuvvetleri Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

ç. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıt'a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf astsubay adayları "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(d) Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Sosyal Hakları:

Muvazzaf astsubaylığa alınanlar emsali muvazzaf astsubaylar ile aynı sosyal haklara sahiptirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkanları sağlanmaktadır.

(3) Mali Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile

İlişkileri:

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

(4) Çeşitli Hükümler:

(a) Temin edilen muvazzaf astsubay adaylarının "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi" süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

 

(b) Muvazzaf astsubay adaylarının "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi"nde başarısız olma durumlarında, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü maddede düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak.

(1) Muvazzaf Astsubay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak (1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre halen askerlik hizmetini yapanların askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.

(ç) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

(d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(e) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.

(f) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak,

(g) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş FETÖ/PDY, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

İlanın Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı 2016 Astsubay Alımı 2016 Muvazzaf Astsubay Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırıkkale Üniversitesi 63 Sözleşmeli Personel Alımı
Kırıkkale Üniversitesi 63 Sözleşmeli Personel Alımı
Ankara Üniversitesi 204 Sözleşmeli Personel Alımı
Ankara Üniversitesi 204 Sözleşmeli Personel Alımı