Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı Gerçekleştirecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinin subay ihtiyacını karşılamak üzere muvazzaf subay alımı gerçekleştirecek. Sizde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine muvazzaf subay olarak dahil olmak isterseniz alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı Gerçekleştirecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinin subay ihtiyacını karşılamak üzere muvazzaf subay alımı gerçekleştirecek. Sizde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine muvazzaf subay olarak dahil olmak isterseniz alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Tarihi: 17 Kasım-02 Aralık 2016 (Saat 17.00)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

 

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)

İrtibat Bilgileri

 

Telefon : (0312) 562 11 11 Belgegeçer (Fax) : (0312) 562 15 08 E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

İnternet Adresi

 

www.msb.aov.tr

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığında (K. K. K.lığı) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Dış Kaynaktan (Sivil Kaynaktan) Muvazzaf Subay Olma Süreci:

(1) Seçim Aşaması Faaliyetleri;

(a) Kayıt Kabul,

(b) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(c) Kişilik Değerlendirme Testi,

(ç) Mülakat,

(d) Genel Sağlık Muayenesi.

(2) Sınıflandırma yapılması (asil/yedek adayların belirlenmesi) aşamalarından oluşmaktadır.

c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler Kara Kuvvetleri Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

ç. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf subaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(d) Konuttan Faydalanma:

 

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf subaylar gibi istifade ederler.

BAŞVURU

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP3 Lisans Puanı" asgari 50 olmak,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü maddede düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak.

(1) Muvazzaf Subay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak (1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre halen askerlik hizmetini yapanların askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.

(ç) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

(d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(e) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.

(f) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak,

(g) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş FETÖ/PDY, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Alım faaliyeti Aralık 2016 ile Mart 2017 arasındaki dönemde yapılacaktır. Adaylar ön başvuruları 17 Kasım-02 Aralık 2016 (saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında, Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

(3) Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Ön başvurusu kabul edilen adaylara MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında (MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

İlanın Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı 2016 Muvazzaf Subay Alımı 2016 Muvazzaf Subay Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı