TÜBİTAK Bilgem Personel Alımı

TÜBİTAK Bilgem Personel Alımı Gerçekleştirecek. TÜBİTAK Bilgem İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü Personel alımı gerçekleştirecek. Daha ayrıntılı bilgi için alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK Bilgem Personel Alımı

TÜBİTAK Bilgem İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplam 59 adet personel alımı gerçekleştirecek. 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR 
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, 
b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak, 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, 
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak, 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak, 
Ar-Ge Personeli İçin; 
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 
10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
? 3,20 
Teknik ve Destek Personeli İçin; 
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 
10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
? 3,00 
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). 
f) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak. (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.) 
g) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.) 
h) Ön lisans mezunu Araştırma Teknisyeni alımlarında yukarıdaki formüle bakılmaksızın adayların 4,00 üzerinden en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.) 
i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır. 

BAŞVURU SÜRECİ 

1) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır. 

2) Başvuruların en geç 15/12/2016 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir. 

3) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2'den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
4) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada 
alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 
5) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 
6) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. 
7) Arge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 
? Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı) ? Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı) ? Güncel Özgeçmiş ? Nüfus Cüzdanı ? Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) ? Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi ? Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış) ? Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü ? Askerlik durumunu gösterir belge 
8) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 
? Güncel Özgeçmiş ? Nüfus Cüzdanı ? Önlisans Diploma veya Çıkış Belgesi ? Önlisans Transkript Belgesi ? Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü ? Askerlik durumunu gösterir belge 
9) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur. 

İlanın Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Personel Alımı Personel Alımı 2016 Tübitak Personel Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı