Tübitak Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Personel Alımı

Tübitak Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Personel Alımı Gerçekleştirecek. Tübitak Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı bünyesinin personel ihtiyacını gidermek üzere 22 personel alımı gerçekleştirecek.

Tübitak Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Personel Alımı

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yapılan duyuruda Tübitak Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplam 22 adet personel alımı gerçekleştirecek. Sizde Tübitak Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı bünyesine personel olarak dahil olmak isterseniz alt kısımda verilmiş olan ilanı inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

- Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

- İş Başvurusu Formu (www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir),

- Bir adet vesikalık fotoğraf (İş başvuru formuna yapıştırılmış), 

- Özgeçmiş,

- Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),

- Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

- Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya İngilizce dil şartı için lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

- Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

- Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

- Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

- Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavı başarı belgesi (TBTK.TTO.2017-1.01 referans kodlu pozisyon için zorunludur).

-  Başvuru için istenen belgelerin en geç 04/01/2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış ve birbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tübitak Personel Alımı Personel Alımı Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Personel Alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı
Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel Alımı